Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit,

 Ir tatai skaitydami permanykit. [...]

                                                                 M. Mažvydas

 

 

 

 

 

 

Testai

 

Testas Nr. 1

Kalbos kultūra, rašyba, skyryba

Testas Nr. 2 

Kalbos kultūra, rašyba, skyryba, kirčiavimas

Testas Nr. 3

Poetai žemininkai

Testas Nr. 4

Romantizmas

Testas Nr. 5

J. Biliūnas. „Liūdna pasaka“

Testas Nr. 6

Du tekstai apie Čičinską

Testas Nr. 7

Just. Marcinkevičius apie Mažvydą

Testas Nr. 8

S. Nėris. „Maironiui“

Testas Nr.9

Just. Marcinkevičius. „Žodžiai“

Testas Nr. 10

Kalbos kultūra ir stilistika

Testas Nr. 11

Funkciniai stiliai

Testas Nr. 12

Dialektologijos pagrindai

Testas Nr. 13

Kalbos kultūra

Testas Nr. 14

M. Katiliškis. „Užuovėja“

Testas Nr. 15

Kas šių eilučių autorius

Testas Nr. 16

B. Sruoga. „Dievų miškas“

Testas Nr. 17

Funkciniai kalbos stiliai

Testas Nr. 18

Kalbos kultūra, rašyba, skyryba

Testas Nr. 19           

Rašyba, skyryba, kalbos kultūra

Testas Nr. 20           

Teksto suvokimo ir kalbos užduotys

Testas Nr. 21          

Teksto suvokimo ir kalbos užduotys

Testas Nr. 22          

Teksto suvokimo ir kalbos užduotys

Testas Nr. 23  

Teksto suvokimo ir kalbos užduotys

Testas Nr. 24 

Teksto suvokimo užduotys. Nacionalinis tyrimas.

Testas Nr. 25   

Teksto suvokimo užduotys

Testas Nr. 26   

Teksto suvokimo užduotis

Testas Nr. 27         

Teksto suvokimo užduotys

Testas Nr. 28         

Teksto suvokimo ir kūrimo užduotys

Testas Nr. 29         

Vilniaus miesto 11 klasių lietuvių kalbos olimpiados užduotys (2008-02-23)

Testas Nr. 30         

Teksto suvokimo užduotys

Testas Nr. 31         

2007 m. lietuvių gimtosios kalbos pilotinė užduotis

Testas Nr. 32         

2008 m. bandomojo brandos egzamino teksto suvokimo užduotis

Testas Nr. 33         

2008 m. valstybinio brandos egzamino pavyzdinė užduotis

 

Šaltiniai

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas // Lietuvių kalbos komisijos nutarimai 1977-1998. v., 1998.

Dobrovolskienė V. Mokomės skyrybos. Užduotys, testai, diktantai. V., 2003.

Eitminavičius S. Lietuvių kalbos egzaminas: ką ir kaip mokytis... U., 2005.

Juzėnienė J. Lietuvių kalbos užduočių komplektai VIII-XII klasei. V., 1999.

Kalbos praktikos patarimai / Sudarė A. Pupkis. V., 1985.

Kanceliarinės kalbos patarimai / Parengė P. Kniūkšta ir kiti. V., 2002.

Kuklierienė B., Žmuidienė D. Teksto suvokimo ir kalbos užduotys. V., 2002.

Kuklierienė B. Lietuvių kalbos testai. U., 1999.

Lapienienė I. Lietuvių kalbos rašyba. V., 2000.

Lietuvių kalbos ir literatūros testai V-VIII klasėms / Sudarė M. Bareikienė. P., 2002.

Lietuvių kalbos ir literatūros testai IX-X klasėms / Sudarė M. Bareikienė. P., 2002.

Lietuvių kalbos ir literatūros testai XI-XII klasėms / Sudarė M. Bareikienė. P., 2002.

Liutkevičienė A. Lietuvių kalbos kultūros testai. V., 2002.

Markauskienė D., Drąsutavičienė D. Diktantai su teksto analizės užduotimis V-XII klasei. K., 2001.

Vasiliauskienė V. Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai. V., 2002. 

Žukienė R. Studentų savarankiškam darbui skirtos lietuvių kalbos užduotys, testai ir taisyklės. V., 2005.